Bibliografie & design

IZVOARE DOCUMENTARE

 • Catalogul Documentelor Moldovenesti din Arhiva Istorica Centrala a Statului, vol. II, (1621-1652), Bucuresti, 1959; vol. V, (1701-1720), intocmit de Veronica Vasilescu, Doina Duca-Tinculescu, Bucuresti, 1974;
 • Documenta Romaniae Historica, (DRH), A, Moldova, vol. II, (1449-1486), volum intocmit de L. Simanschi, G. Ignat, D. Agachi, Bucuresti, 1976;
 • Documente moldovenesti inainte de Stefan cel Mare, vol. II (documente externe), publicate de Mihai Costachescu, Iasi, 1932;
 • Documente privitoare la istoria orasului Iasi, vol. III, acte interne (1691-1725), volum editat de Ioan Caprosu, Iasi, 2000;
 • Documente turcesti privind istoria Romaniei, vol. I, 1455-1774, volum intocmit de Musafa A. Mehmed, Bucuresti, 1976;
 • Moldova in contextul relatiilor politice internationale. 1387-1858. Tratate, alcatuitor I. Ieremia, Chisinau, 1992.
 • Relatiile istorice dintre popoarele URSS si Romania in veacurile XV – inceputul celui de al XVIII. – Documente si materiale in trei volume, vol. II (1633-1673), volum editat de J. S. Grosul, A. C. Otetea, A. A. Novoselski, L. V. Cerepnin, Moscova, 1968;
 • I. Toderascu, Crestomatie de istorie medie a Romaniei, Iasi, 1984;

IZVOARE NARATIVE

 • Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucuresti, 1986;
 • Calatori straini despre tarile romane, vol. I, II, V, VII, editie ingrijita de Maria Holban (resp.), Bucuresti, 1968, 1970, 1973, 1980;
 • Miron Costin, De neamul moldovenilor din ce tara au iesit stramosii lor, in Idem, Opere, vol. II editie ingrijita de P. P. Panaitescu, Bucuresti, 1965;
 • Idem, Cronica polona. Cronica tarilor Moldovei si Munteniei, in vol. cit., vol. I;
 • Idem, Letopisetul Tarii Moldovei de la Aaron-voda incoace, in Letopisetul Tarii Moldovei, editie ingrijita de Tatiana Celac, Chisinau, 2006;
 • Cronica si analele putnene. Povestire in scurtu despre domnii moldovenesci, in Vechi cronice moldovenesci pana la Urechia, publicate de Ioan Bogdan, Bucuresti, 1891;
 • Cronici turcesti privind Tarile Romane, extrase, I, sec. XV-mijlocul sec. XVII, volum intocmit de Mihail Guboglu si Mustafa Mehmet, Bucuresti, 1966;
 • Ducas, Istoria turco-bizantina (1341-1462), editat de V. Grecu, Bucuresti, 1958;
 • Ion Dumitriu-Snagov, Tarile Romane in secolul al XIV-lea. Codex Latinus Parisinus, Bucuresti, 1979;
 • Fontes Historiae Daco-Romanae (FHDR), vol. IV, Bucuresti, 1982;
 • Radu Greceanu, Incepatura istoriei vietii luminatului si preacrestinului domnului Tarii Rumanesti, Io Constandin Brancoveanu Basarab-voievod, da cind Dumnezeu cu domniia l-au incoronat, pentru vremile si intimplarile ce in pamintul acesta in zilele marii-sale s-au intimplat, in Cronici brancovenesti, Bucuresti, 1988;
 • Istoria Tarii Romanesti de la octombrie 1688 pina la martie 1717 (Cronica Anonima despre Brancoveanu), in Cronici brancovenesti, Bucueresti, 1988;
 • Letopisetul balenilor, in Cronicari munteni, Bucuresti, 1968;
 • Letopisetul dela Bistrita, 1359-1506, in Cronici inedite atingatoare de istoria romanilor, publicate de Ioan Bogdan, Bucuresti, 1895
 • Ion Neculce, Letopisetul Tarii Moldovei de la Dabija-voda pina la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat, in Letopisetul Tarii Moldovei, editie ingrijita de Tatiana Celac, Chisinau, 2006;
 • Idem, O sama de cuvinte, in Letopisetul Tarii Moldovei, editie ingrijita de Tatiana Celac, Chisinau, 2006;
 • Radu Popescu, Istoriile domnilor Tarii Rumanesti, in Cronici brancovenesti, Bucuresti, 1988;
 • Stefan cel Mare si Sfant 1504-2004. Portret in cronica, editat de Maria Magdalena Szekely si Stefan S. Gorovei, Suceava, 2004;
 • Grigore Ureche, Letopisetul Tarii Moldovei de cand s-au descalecat tara si de cursul anilor si de viiata domnilor carea scrie de la Dragos-voda pana la Aron-voda, in Letopisetul Tarii Moldovei, editie ingrijita de Tatiana Celac, Chisinau, 2006;
 • Vitruviu, Despre arhitectura, Bucuresti, 1964;

ACTE NORMATIVE

 • Augustin Lazar si Aurel Condruz, Corpus juris patrimonii. Patrimoniul cultural national. Doctrina si Jurisprudenta. Acte normative, editia a II-a revazuta si adaugita cu legislatia actualizata pana la 15.09.2007, Bucuresti, 2007;
 • Lista Monumentelor Istorice, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor, nr. 2314/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, an 172 (XVI), nr. 646 bis, 2004;

LUCRARI GENERALE

 • Stefan Andreescu, Cu privire la ultima faza a raporturilor dintre Moldova si Genova, in AIIA, Iasi, XIX/1982; republicat cu titlul, Ultima faza a raporturilor dintre Moldova si Genova, in Idem, Din istoria Marii Negre (genovezi, romani si tatari in spatiul pontic in secolele XIV-XVII), Bucuresti, 2001;
 • Alexandru Andronic, Fortificatiile medievale din Moldova, in Mem. Antiq., II/1970, Piatra Neamt;
 • Idem, S. Antonescu, In legatura cu unele descoperiri de obiecte medievale din judetul Botosani, in Hierasus, I, anuar ’78, Botosani, 1979;
 • Gh. Anghel, Cetatile medievale de la Alba Iulia (I), in Apulum, XIII, Alba Iulia, 1975;
 • Arta militara a moldovenilor in perioada domniei lui Ion Voda “cel Cumplit”, Bucuresti, 1959;
 • C. Asavoaie, Observatii si precizari privitoare la “Cimpul lui Dragos” (I), si (II) in Arh. Mold., XVII, XIX, Bucuresti, 1994, 1996;
 • Idem, Prioritati in programele de constructii ale domnilor moldoveni pana la inceputul secolului al XVI-lea, in Buletinul “Ioan Neculce” (serie noua), I, 1995, Iasi;
 • Massimo Livi Bacci, Populatia in istoria Europei, Iasi, 2003;
 • Nicolae Balcescu, Puterea armata si arta militara la romani, Bucuresti, 1990;
 • Claude Blair, Handgonnes and matchlocks. A preliminary essay in the history of firearms to 1500, http://homepages.tig.com.au/~dispater/handgonnes.htm.
 • I. Bogdan, Inscriptiile dela Cetatea-Alba si stapanirea Moldovei asupra ei, in AAR MSI, seria II, t. XXX, Bucuresti, 1908;
 • Alexandru V. Boldur, Teritoriul Moldovei fata de principatele Kiev si Halici, in Arh. Mold., vol. XII, Iasi, 1998;
 • Gheorghe I. Bratianu, Marea Neagra de la origini pina la cucerirea otomana, vol. II, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1988;
 • Idem, Sfatul Domnesc si adunarea starilor in principatele romane, Bucuresti, 1995;
 • P. P. Byrnja, Moldavskij srednevekovyj gorod v Dnestrovsko-prutskom mezdurec’e (XV-nacalo XVI v), Chisinau, 1984;
 • M. Brudiu, O straveche inovatie tehnica – foalele – descoperita la Crasnaleuca, comuna Cotusca, judetul Botosani, in Hierasus, VI, Botosani 1986;
 • Gh. I. Cantacuzino, Cetati medievale din Tara Romaneasca. Secolele XIII-XVI, Bucuresti, 1981;
 • Franco Cardini, Razboinicul si cavalerul, in Omul medieval, coord. Jacques Le Goff, Iasi, 1999;
 • Barbu Campina, Problema aparitiei statelor feudale romanesti, in Idem, Scrieri istorice, vol I, volum ingrijit de Damaschin Mioc si Eugen Stanescu, Bucuresti, 1973;
 • Ionel Candea, Altarul bisericii din citadela de la Cetatea Alba si “ipoteza otomana” privind ridicarea cetatii, in AM, t. II, Braila, 1998;
 • Paul Cernovodeanu, Stiri privitoare la Gheorghe Ghica voda al Moldovei (1658-1659) si la familia sa, in AIIA, tom. XIX, Iasi, 1982;
 • Marius Chelcu, Gheorghe Duca: un negustor pe tronul Moldovei, in Moldova si economia de schimb europeana. Secolele XIV-XVIII, volum editat de V. M. Butnariu, Iasi, 2002;
 • Costel Chiriac, Despre prezenta arcului reflex la Tropaeum Traiani in perioada proto-bizantina, in Arh. Mold., XIX, Bucuresti, 1996;
 • Lucica Chitescu, Cu privire la tehnica de constructie a Cetatii Noi de langa Roman, in SCIV, t. 18, nr. 4, Bucuresti, 1967;
 • Idem, Fortificatiile Moldovei in secolele XIV-XVI. Cetati voievodale si fortificatii orasenesti, (teza de doctorat), Bucuresti, 1972;
 • Idem, Principalele rezultate istorice ale cetcetarilor arheologice din cetatea medievala de la Gidinti (r. Roman), in SCIV, tom. 17, nr. 2, 1966, Bucuresti;
 • C. Cihodaru, Alexandru cel Bun (23 aprilie 1399 – 1 ianuarie 1432), Iasi, 1984;
 • Idem, Cu privire la localizarea unor evenimente din istoria Moldovei: Hindau, Direptate, Craciuna si Roscani, in AIIA, t. XIX, Iasi, 1982;
 • Veniamin Ciobanu, Intre Ungaria si Polonia: o politica de echilibru (1396-1444), in AII, vol. XXVIII, Iasi, 1991;
 • Idem, Raporturile turco-poloneze si Moldova de la pacea de la Carlowitz pina la 1714, in AIIA, t. X, Iasi, 1973;
 • Idem, Romanii in politica Est-Central Europeana 1648-1711, Iasi, 1997;
 • Idem, Tarile Romane si Polonia. Secolele XIV-XVI, Bucuresti, 1985.
 • Al. I. Ciurea, Sirul mitropolitilor Bisericii Ortodoxe din Moldova. Elemente esentiale biografice si bibliografice, in Credinta si cultura in Moldova. II Credinta ortodoxa si unitate bisericeasca, Iasi, 1995;
 • D. Ciurea, Relatiile externe ale Moldovei in secolul al XVI-lea, in AIIA/1973, tom. X, Iasi;
 • Andre Clot, Mahomed al II-lea cuceritorul Bizantului, Bucuresti, 1993;
 • Ilie Corfus, Noi informatii despre romani in vechi editii polone de documente, in RI, t. 31, nr. 3, martie 1978, Bucuresti;
 • V. Costachel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viata feudala in Tara Romaneasca si Moldova (sec. XIV-XVII), Bucuresti, 1957;
 • Valerian Crismaru, Resedinte si curti domnesti pina la jumatatea sec. al XVII-lea. Curtea domneasca din Botosani, in Hierasus, anuar ’78, Botosani, 1979;
 • Ion Cupsa, Contributia lui Stefan cel Mare la dezvoltarea artei militare romanesti, in File din istoria militara a poporului roman, vol. 3, Bucuresti, 1975;
 • Idem, Stefan cel Mare, Bucuresti, 1974;
 • Oana Damian, Monica Margineanu Carstoiu, Anca Banaseanu, Virgil Apostol, Ostrov, com. Ostrov, jud. Constanta. Punct Pacuiul lui Soare, in CCAR, Campania 2007, Bucuresti, 2008;
 • Eugen Denize, Tarile Romane si Venetia. Relatii politice (1441-1541). De la Iancu de Hunedoara la Petru Rares, Bucuresti, 1995;
 • E. Diaconescu, Vechi drumuri moldovenesti. (Contributiuni in legatura cu luptele lui Stefan cel Mare pentru ocuparea domniei), in Lucrarile societatii geografice “Dimitrie Cantemir”, vol. II, 1939, Iasi;
 • G. Diels, Anticnaja tehnika, in X Legio 1.5, 2005, http://www.xlegio.ru/pubs/diels/artillery2.htm.
 • Mehmet ali Ekrem, Civilizatia turca, Bucuresti, 1981;
 • Andrei Esanu, Vlaicul pircalab – unchiul lui Stefan cel Mare, Chisinau, 2001;
 • Dan Floares, Fortificatiile Tarii Moldovei din secolele XIV-XVII, Iasi, 2005;
 • Radu Florescu, Limesul dunarean in perioada tirzie a imperiului Roman, in BMI, nr. 3, 1972, an. XLI;
 • Grigore Foit, Cetatea de Scaun Suceava, Bucuresti, 1958;
 • Bernard Foley, Werner Soedel, Vklad Leonardo da Vinci v teoreticeskuju mehaniku, in X Legio 1.5, 2005, http://www.xlegio.ru/pubs/leonardo/leonardo.htm.
 • Constantin Gane, Trecute vieti de doamne si domnite, vol. I, Bucuresti, (f. a.);
 • Carlo Ginzburg, Istorie nocturna. O interpretare a sabatului, Iasi, 1996;
 • Dinu C. Giurescu, Ion Voda cel Viteaz, Chisinau, 1992;
 • Alexandru I. Gonta, Satul in Moldova medievala. Institutiile, Bucuresti, 1986;
 • G. V. Gonca, Obscie i osobennye certy v polozenii Moldavii i stran balkanskogo poluostrova v sisteme gospodstva osmanskoj imperii, in Moldavskij feodalizm. Obscee i osobennoe, Chisinau, 1991;
 • Anatol Gorodenco, Ceramica locala de la Orheiul Vechi in secolele XIV-XVI, Braila, 2000;
 • Stefan S. Gorovei, Musatinii, Bucuresti, 1976;
 • N. Grigoras, Imunitatile si privilegiile fiscale in Moldova (de la intemeierea statului si pina la mijlocul secolului al XVIII-lea), in RI, tom 27, nr. 1, 1974, Bucuresti;
 • Idem, Institutii feudale din Moldova. Organizarea de stat pina la mijlocul sec. al. XVIII-lea, vol. I, Bucuresti, 1971;
 • Idem, Vechi cetati moldovenesti, in SCI, vol. XX, Iasi, 1947;
 • Domnita Hordila, Cetatile medievale ale Romanului, in Istoria orasului Roman (1392-1992), Roman, 1992;
 • Eadem, Originea si vechimea orasului, in vol. cit., p. 47-48;
 • N. Ilinca, Geografia urbana, Odorheiu Secuiesc, 1999;
 • Halil Inalcik, Imperiul otoman. Epoca clasica 1300-1600, Bucuresti, 1996;
 • Grigore Ionescu, Sur les especes et la terminologie des constructions fortifiees baties au Moyen Age sur la territoire de la Roumanie, in RRH, t. XI, nr. 3, Bucuresti, 1972;
 • N. Iorga, Istoria armatei romanesti, editie ingrijita de N. Gheran si V. Iova, Bucuresti, 1970;
 • Idem, Istoria comertului romanesc, in Idem, Opere economice, editie ingrijita de Georgeta Penelea, Bucuresti, 1982;
 • Idem, Istoria industriilor la romani, in Opere economice, editie ingrijita de Georgeta Penelea, Bucuresti, 1982;
 • Idem, Istoria romanilor, vol. IV, Cavalerii, volum ingrijit de Stela Cheptea si Vasile Neamtu, Bucuresti, 1996;
 • Idem, Istoria romanilor prin calatori, vol. I, editie ingrijita de Adrian Anghelescu, Bucuresti, 1981;
 • Idem, O viata de om asa cum a fost, vol. II, Chisinau, 1991;
 • Idem, Studii istorice asupra Chiliei si Cetatii Albe, Bucuresti, 1899;
 • Idem, Venetia in Marea Neagra. Originea legaturilor cu Stefan cel Mare si mediul politic al desvoltarii lor, vol. III, in AAR MSI, seria II, tom XXXVII, Bucuresti, 1914.
 • Istoria militara a poporului roman, vol. II, Bucuresti, 1986;
 • Magda Jianu, Un valoros document de istoriografie romaneasca veche, in Hierasus, anuar ’78, Botosani, 1979;
 • Rocsana Josanu, Vitalie Josanu, Contributii privind evolutia populatiei si a asezarilor medievale romanesti de la rasaritul Tarii Moldovei. Studiu de caz asupra satului Chetrosu, jud. Soroca, Iasi, 2006;
 • Vitalie Josanu, Importanta Cetatii Albe pentru Tara Moldovei, in Studii de istorie veche si medievala. Omagiu Profesorului Gheorghe Postica, Chisinau, 2004;
 • Simion T. Kirileanu, Stefan Voda cel Mare si Sfant. Istorisiri si cantece populare, editie ingrijita de Constantin Bostan, dupa editia din 1904, Piatra Neamt, 2004;
 • Gheorghe Lazar, Modelul politic polonez si reflectarea acestuia in sursele documentare romanesti (secolul al XVII-lea), in SMIM, vol. XVII, 1999, Braila;
 • G. Lazarescu, N. Stoicescu, Tarile Romane si Italia pina la 1600, Bucuresti, 1972;
 • Jacques Le Goff, Evul mediu si nasterea Europei, Iasi, 2005;
 • Gunpowder Weapons of the Late Fifteenth Century, http://xenophongroup.com/montjoie/gp_wpns.htm#artillery.
 • Stefan Lemny, Despre contributia solilor la lupta pentru apararea tarilor romane, in AIIA, vol. XIV, Iasi, 1977;
 • Richard Lewinsohn, O istorie a animalelor. Rolul lor in dezvoltarea civilizatiei umane, Bucuresti, 1988;
 • Mihail Macrea, Nicolae Gudea, Iancu Motu, Praetorium. Castrul si asezarea romana de la Mehadia, Bucuresti, 1993;
 • Mircea D. Matei, Geneza si evolutie urbana in Moldova si Tara Romaneasca, Iasi 1997;
 • Idem, Lucian N. Chitescu, Cetatea de pamant de la Barlad. Monografie arheologica, Targoviste, 2002;
 • Iancu Maxim, Etnogeneza romanilor si a altor popoare europene privita prin prisma geografiei istorice, Iasi, 1995;
 • Mihai Maxim, Tarile Romane si Inalta Poarta. Cadrul juridic al relatiilor romano-otomane in evul mediu, Bucuresti, 1993;
 • Doru Mihaescu, Episcopia Romanului 600 de ani de istorie. Cartea romaneasca veche si alte marturii din trecutul Episcopiei Romanului, Bucuresti, 2007;
 • Ionel Muntele, George Turcanasu, Logica spatiala a constructiei teritoriale moldovenesti, in Moldova, populatia, forta de munca si asezarile umane in tranzitie, coord. Alexandru Ungureanu, Octavian Groza, Ionel Muntele, Iasi, 2002;
 • Manole Neagoe, Din vechea organizare militara a tarilor romane. Cetele boieresti, in AIIA, tom. X, Iasi, 1973;
 • Idem, Problema centralizarii statelor feudale romanesti Moldova si Tara Romaneasca, Craiova, 1977;
 • Radu Negrea, De la scoicile-moneda la cecul electronic, Bucuresti, 1988;
 • Tamara Nesterov, Situl Orheiul Vechi. Monumente de arhitectura, Chisinau, 2003;
 • Dimitre Onciul, Originile Principatelor romane, in Scrieri istorice, vol. I, editie ingrijita de Aurelian Sacerdoteanu, Bucuresti, 1968;
 • Traian Onofrei, Targu Neamt. File de monografie, Bacau, 2002;
 • P. P. Panaitescu, Stefan cel Mare. O incercare de caracterizare, in Stefan cel Mare si Sfant 1504-2004. Portret in istorie, Suceava, 2003;
 • Serban Papacostea, Inceputurile politicii comerciale a Tarii Romanesti si Moldovei (secolele XIV-XVI). Drum si stat, in Idem, Geneza statului in evul mediu romanesc. Studii critice, editie adaugita, Bucuresti, 1999;
 • Idem, Intemeierea Tarii Romanesti si a Moldovei si romanii din Transilvania: un nou izvor, in vol.cit.
 • Idem, Politica externa a lui Stefan cel Mare (1459-1472). Optiunea polona, in SMIM, vol. XXV, 2007, Braila, 2007;
 • Idem, Stefan cel Mare domn al Moldovei 1457-1504, Bucuresti, 1990;
 • Anton Paragina, Habitatul medieval la curbura exterioara a Carpatilor in secolele X-XV, Braila, 2002;
 • Stefan Pascu, Sergiu Goldenberg, Despre orasele medievale din unele tari dunarene, in AIIA Cluj, XIV, 1971;
 • Vasile Parvan, Alexandrel voda si Bogdan voda, septe ani din istoria Moldovei (1449-1455), in Idem, Studii de istorie medievala si moderna, editie ingrijita de Lucian Nastasa, Bucuresti, 1990;
 • Gh. Poenaru Bordea, Cr. M. Vladescu, Primele sapaturi arheologice in fortificatia romana de la Radacinesti, in SCIV, tom 23, nr. 3, Bucuresti, 1972;
 • Idem, Un segment din limes Alutanus. Fortificatiile romane din jurul masivului Cozia, in BMI, nr. 3, 1972, an. XLI;
 • Radu Popa, Cetatile din Tara Hategului, in BMI, an XLI, nr. 3/1972, Bucuresti;
 • Gheorghe Postica, Complexul monumental din piatra din secolul XV descoperit in citadela Orheiului Vechi, in Revista Arheologica, serie noua, vol. I, nr. 2, Chisinau, 2005;
 • Gh. Punga, Tara Moldovei in vremea lui Alexandru Lapusneanu, Iasi, 1994;
 • Rakety i artillerija – ot drevnosti do strednevekov’ja in Artillerija bog vojny, noiembrie 2007, http://artvolley.info/.
 • Alexandru Radulescu, Calin Timoc, Daniela Tanase, Zsuzsanna Kopeczny, Alexandru Flutur, Dan Ciobotaru, Timisoara, jud. Timis. Punct Castelul Huniade, in CCAR, Campania 2007, Bucuresti, 2008;
 • Cristian Radulescu, Armele – o istorie fara sfarsit, in Asociatia Nationala a Colectionarilor de Arme, http://www.anca.com.ro/?p=3.
 • Repertoriul monumentelor si obiectelor de arta din timpul lui Stefan cel Mare, coord. M. Berza, Bucuresti, 1958;
 • Constantin Rezachevici, Mercenarii in ostile romanesti in evul mediu, in RI, tom 34, nr. 1, Bucuresti, ianuarie 1981;
 • Idem, Polonia in vremea Jagielonilor, in SAI, vol. XLI-XLII, Bucuresti, 1980;
 • Radu Rosetti (general), Arta militara romaneasca dupa cronica lui Wavrin, Bucuresti, 1936;
 • Idem, Istoria artei militare a romanilor, Bucuresti, 1947;
 • Idem, Inceputurile artei militare in cuprinsul Romaniei de azi, in ARMSI, seria III, tom. XIV, Bucuresti, 1933;
 • Idem, Privire generala asupra artei militare a romanilor, in AARMSI, seria III, tom. XXVI, Bucuresti, 1944;
 • Idem, Problema militara romaneasca. Alaltaieri-ieri-azi, in ARMSI, seria III, tom. XV, Bucuresti, 1933;
 • Idem, Studii asupra chipului cum se faptuia rasboiul de catre Stefan cel Mare, in ARMSI, seria III, tom VI, mem I, Bucuresti, 1926;
 • Idem, Termenii militari din dictionarele si enciclopediile noastre, in ARMSI, seria III, tom. VII, Bucuresti, 1937;
 • Idem, Un nou studiu asupra artei militare la romani, in ARMSI, seria III, tom XXII, Bucuresti, 1940;
 • Steven Runciman, Caderea Constantinopolului 1453, editia a II-a, Bucuresti, 1991;
 • M. Rusu, Aspecte ale genezei targurilor si oraselor medieval din Transilvania, in HU, tom. II, 1/1994, Bucuresti;
 • Wolf Schneider, Omniprezentul Babilon. Orasul ca destin al oamenilor de la Ur la Utopia, Bucuresti, 1968;
 • Victor Spinei, Moldova in secolele XI-XIV, Chisinau, 1994;
 • Sabina Stanila, Medieval Moldavian castles from the first half of the fourteenth century to the second half of the sixteenth century: functions, images, perceptions, in Analele ANTIM, 5, Chisinau, 2004;
 • N. Stoicescu, Lista marilor dregatori ai Moldovei (sec. XIV-XVII), in AIIA, vol. VIII, Iasi, 1971;
 • Randall Storey, Technology and Military Policy in Medieval England, c.1250-1350, London, 2003, http://medievalhistory.mysite.wanadoo-members.co.uk/.
 • Constantin Serban, Geneza oraselor romanesti, in SAI, XIV, 1969, Bucuresti;
 • Leon Simanschi, Dumitru Agaghi, Inscaunarea lui Stefan cel Mare: preliminarii si consecinte (1450-1460), in Stefan cel Mare si Sfant 1504-2004. Portret in istorie, Suceava, 2003;
 • Mariana Slapac, Belgorod-Dnestrovskaja krepost’. Izucenie srednevekovogo oboronnogo zodcestva, Chisinau, 2001;
 • Eadem, Cetati medievale din Moldova (mijlocul secolului al XIV-lea – mijlocul secolului al XVI-lea), Chisinau, 2004;
 • Al. S. Stefan, Apeductele cetatii Tropaeum Traiani, in BMI nr. 3, 1972, an. XLI;
 • Ion Tentiuc, Populatia din Moldova centrala in secolele XI-XIII, Iasi, 1996;
 • Razvan Theodorescu, Arta si politica in Moldova in prima jumatate a secolului al XVII-lea, in AIIA, vol. XIX, Iasi, 1982;
 • Joseph Thonus, Regards sur l’histoire de l’artillerie (suite 2), in Histoire de l’Aie, 3/4, tome V, fasc. 8, ianuarie 1994, http://www.clham.org/050562.htm;
 • Constantin Turcu, Autohtonia toponimiei locale, in Razboieni Valea-Alba si imprejurimile, Bacau, 1977;
 • Ioan Marian Tiplic, Breslele producatorilor de arme din Sibiu, Brasov si Cluj. Secolele XIV-XVI, Sibiu, 2001, http://arheologie.ulbsibiu.ro;
 • Dmitrij Uvarov, Srednevekovye metatel’nye masiny zapadnoj Evrazii, in X Legio 1.5, 2005, http://xlegio.ru/artilery/diu/medieval_artillery2;
 • Virgil Vatasianu, Istoria artei europene, vol. I, Bucuresti, 1967;
 • Idem, Istoria artei feudale in Tarile Romane, vol. I, Bucuresti, 1959;
 • D. Vilceanu, Cu privire la tehnica de constructie a zidului de incinta al cetatii bizantine de la Pacuiul lui Soare (secolul al X-lea e. n.), in SCIV, tom 16, nr. 2, Bucuresti, 1965;
 • Matei D. Vlad, Miscari demografice in cadrul colonizarii rurale din Tara Romaneasca si Moldova (secolul al XVII-lea), in Studii. Revista de istorie, t. 22, nr. 1, Bucuresti, 1969;
 • Zdzislaw Zygulski Jr., Knightly Arms – Plebian Arms, http://www.deremilitari.org/resources/articles/zygulski.htm.

LUCRARI SPECIALE

 • D. Constantinescu, Raport asupra sapaturilor din anul 1942 de la Cetatea Neamtului, in Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice (1943), Bucuresti, 1946;
 • N. Constantinescu, Date noi in legatura cu Cetatea Neamtului, in SCIV, 1/1960, an XI, Bucuresti;
 • Idem, Din nou in problema Cetatii Neamtului, in SCIV, tom. XIV, nr. 1/1963, Bucuresti;
 • Profira Groholschi, Targu-Neamt. Monografie, Piatra Neamt, 1930;
 • B. P. Hasdeu, Cetatea Neamtului, in Foia societatii romanismului, octombrie 1870, an I, nr. 7, Bucuresti;
 • Gavril Luca, Gheorghe Dumitroaia, Cetatea Neamt, Piatra-Neamt, 2000;
 • I. Minea, N. Grigoras si ing. Gh. Cojoc, Din trecutul Cetatii Neamtului – in legatura cu campania noastra de sapaturi din vara anului 1939, in CI, XIII- XVI, Iasi, 1940;
 • Idem, Din trecutul Cetatii Neamtului, in CI, XVII, Iasi, 1943;
 • B. Mitrea, Gh. Diaconu, M. Matei, Al. Alexandrescu, N. Constantinescu, T. Martinovici, C. Nicolaescu, St. Olteanu, Santierul arheologic Suceava – Cetatea Neamtului, in SCIV, an. VI, nr. 3-4, 1955;
 • Radu Popa, Cetatea Neamtului, editia a II-a, Bucuresti, 1968;
Vitalie Josanu, Reflectii istorice privitoare la Cetatea Neamtului. Pagini de istorie militara medievala, Ed. Crigarux, Piatra Neamt, 2009, 180 p. - recenzie Mirela Stratulescu, Albert Martonfavi